Blauwborstentijd!

BLUETHROAT, BLOU KEEL, BLAUKELCHEN, BLAHALSI

Dialectnamen: poldernachtegaal, rietnachtegaal, waternachtegaal

Behoort samen met de nachtegaal tot de ‘Lusciniae’ of Aardzangers. Zingt vooral in april.

Bouwt nest op de aardbodem met plantaardig materiaal (gras, bladeren, mos). Nestholte is met dierlijk materiaal bekleed (paardenhaar).

Witgesternde blauwborst legt vier tot zes grijsgroene, bruinachtig gewolkte eieren (18,9 X 14,2 mm groot). Mannetje en wijfje wisselen elkaar tijdens broedperiode (13 tot 14 dagen) af.

Witsterblauwborst, Luscinia svevica cyanecula, Turnhouts Vennnengebied (Foto’s Bart Cabanier)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.