Winterplaatjes

Goudhaan, Regulus regulus (foto Bart Cabanier)
Koolmees, Parus major (foto Bart Cabanier)
Rode eekhoorn, Sciurus vulgaris
Grote zilverreiger, Ardea alba (foto Bart Cabanier)
Vink, Fringilla coelebs
Merel, Turdus merula
Boomklever, Sitta Europaea
Koolmees, Parus major
Vlaamse gaai, Garrulus glandarius
Vlaamse gaai, Garrulus glandarius
Rode eekhoorn, Sciurus vulgaris

Vogels en marter

Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus, Turnhout – centrum, 23/11/2020, 9.40 u (Foto Bart Cabanier)
,Pontische meeuw, Larus cachinnans, Turnhout, 25/11/2020, 8.29 u (Foto Bart Cabanier)
Zwarte specht, Dryocopus martius, 27/11/2020, Turnhout (Foto Bart Cabanier)
Boomklever, Sitta europaea, Heist-op-den-Berg, 1/12/2020, 10.03 u
Koolmees, Parus major, Heist-op-den-Berg, 1/12/2020, 10.29 u
Pimpelmees, Cyannistes caeruleus, Heist-op-den-Berg, 1/12/202010.48 u
Steenmarter, Martes foina (dood), Heist-op-den-Berg, 4/12/2020, 8.24 u

Deze steenmarter zag ik op de ochtend van 4 december op het voetpad op de Boudewijnlaan in Heist-op-den-Berg. Ik reed langs er langs met mijn fiets. Dit is de tweede maal dat ik een dode steenmarter ’s morgens dood aantref, aangereden langs een drukke baan. De eerste zag ik op 11 oktober 2019 om 8.28 u vlakbij mijn deur voor de schoolpoort, in het centrum van Heist-op-den-Berg.

Op wikipedia lees ik dat de steenmarter vaak leeft vlak bij de mens en zijn intrek neemt in huizen, op de zolder of in een spouwmuur, of in stallen en schuren. Soms graaft hij een hol in de grond. De steenmarter jaagt op kippen en ander pluimvee. Daarbij is een aantal van vijf tot tien kippen per nacht niet ongewoon. De steenmarter kan ze naar de meest onmogelijke plaatsen meeslepen, zoals op daken en over hekken.

Bij natuurpunt lees ik: ‘Vind je een doodgereden steenmarter, voer dan de exacte locatie in op dierenonderdewielen.be. Natuurpunt wil de zwarte punten op de Vlaamse wegen nauwkeurig in kaart brengen en samen met de bevoegde overheden zoeken naar efficiënte oplossingen.’

Een ander woord voor steenmarter is het fluwijn. In België is de steenmarter beschermd. Het is zelfs niet toegelaten om een steenmarter te vangen om elders vrij te laten.

Staartmees

23/11/2020, Stadsmoeras, Turnhout, 9.47 u, (Foto Bart Cabanier)

Staartmees, Aegithalos caudatus europoeus (Hermann)

Orde PASSERIFORMES – Familie PARIDAE

Van de Balkans, tot noorelijk Italië, Zwitserland, het Westen van Frankrijk, België, Holland, het Zuid-Westen van Duitsland. Andere ondersoorten bevinden zich in andere streken van Europa en Azië. Het ras van het Noorden daalt niet tot in België in de winter. De onze zijn standvogels, overal verspreid waar bossen zijn. Vertoont twee vormen van gevederte: deze met witte kop zonder strepen, zeldzaam, en de gewone met twee strepen op de kop.

Nestelt in zeer afgewisselde plaatsen; nest van mos, korstmos, spinnewebben, in vorm van beurs of peer, zijopening van boven, gevoeierd met overvloedige pluimen; 7-11 witte gevlekte eieren; als regel één broedsel. Eet bijna uitsluitend insecten. Zeer gezellig. Fijne kenschetsende roep: “tsi tsi tsi” en “tjerrrt” of “tjerrrp”; zang: een zacht welluidend gekweel doch met zeer flauwe stem: verbinding van roepgeluiden met lichte veranderingen.

(Bron: De vogels van België, Les oiseaux de Belgique, uitgegeven door N.V. FORT-PRODUKTEN, Itegem, 1959)

‘… nous sommes quand même tous des européens ‘

LES FLAMANDS

Pimpelmees – Mésange bleue (Foto Bart Cabanier)
Nijlgans – Oie égyptiennne (Foto Bart Cabanier)
Kokmeeuw – Mouette rieuse (Foto Bart Cabanier)
Roodborst – Rougegorge (Foto Bart Cabanier)
Merel – Merle (Foto Bart Cabanier)
Grote bonte specht – Pic épeiche (Foto Bart cabanier)

LES WALLONS

Buse – Buizerd (Foto Bart Cabanier)
Buse – Buizerd (foto Bart Cabanier)
Grande aigrette – Grote zilverreiger
Moineau de maison – Huismus
Moineau de maison – Huismus
Crécerelle – Torenvalk
Crécerelle – Torenvalk
Etourneau – Spreeuw
Etourneau – Spreeuw
Rougequeue noir – Zwarte roodstaart
Bouvreuil – Vink

Herfstdagen

‘ Wer jetzt kein haus hat, baut sich keines mehr(Rainer Maria Rilke)

Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, Turnhouts Vennengebied, 17/09/2020, 18.04 u
Foto Bart Cabanier
Huismus, Passer domesticus, Tunrhout, 22/09/2020, 8.49 u
Foto Bart Cabanier
Roodborst, Erithacus rubecula, Turnhouts Vennengebied, 27/09/2029, 13.19 u
Foto Bart Cabanier
Tjiftjaf, Phylloscopus collybita, Turnhout, 02/10/2020, 9.05 u
Foto Bart Cabanier
Boomklever, Sitta europaea, Heist-op-den-Berg, 04/10/2020, 9.41 u
Blauwe reiger, Ardea cinerea, Turnhouts Vennengebied, 02/10/2020, 15.58 u
Foto Bart Cabanier
Boomkruiper, Certhia brachydactyla, Heist-op-den-Berg, 08/10/2020, 9.04 u
Spreeuw, Sturnus vulgaris, Turnhouts Vennengebied, 09/10/2020, 9.03 u
Foto Bart Cabanier
Middelste bonte specht, Dendrocoptes medius, Turnhouts Vennengebied, 09/10/2020, 9.46 u
Foto Bart Cabanier
Zwartkop (vrouwtje), Sylvia atricapilla, Turnhout, 09/10/2020, 10.28 u
Foto Bart Cabanier
Roodborst, Erithacus rubecula, Turnhout, 09/10/2020
Foto Bart Cabanier
Roodborst, Erithacus rubecula, Turnhout, 09/10/2020
Foto Bart Cabanier
Blauwe reiger, Ardea cinerea, Heist-op-Berg, 10/10/2020, 13.31 u

Trekkers, blijvers en deeltrekkers

Atlantische Canadese gans, Brant canadensis canadensis, Turnhouts Vennengebied, 16/09/2020, 19.44 u (trekker)
Foto Bart Cabanier
Grote Canadese gans, Branta canadensis, Turnhouts Vennengebied, 18/09/2020, 18.54 u (trekker)
Foto Bart Cabanier
Meerkoet, Fulica atra, Turnhout, 18/09/2020 (blijver)
Foto Bart Cabanier
Gehakkelde aurelia, Polygonia c-album, Heist-op-den-Berg, 20/09/2020, 15.18 u (blijver)
Knobbelzwaan, Cygnus olor, Turnhouts Vennengebied, 20/09/2020, 19.09 u (trekker)
Foto Bart Cabanier
Roodborst, Erithacus rubecula, Heist-op-den-Berg, 21/09/2020, 14.45 u (deeltrekker)
Euraziatische rode eekhoorn, Sciuris vulgaris, Heist-op-den-Berg, 21/09/2020, 14.47 u (blijver)
Kauw, Coloeus mondedula, Heist-op-den-Berg, 21/09/2020, 14.48 u (blijver)
Kuifmees, Lophophanes cristatus, Herenthout, 27/09/2020, 15.16 u (blijver)